Open Web Calendar

Open Web Calendar koristi ICS/ICal kalendare online i prikazuje ih u jednom kalendaru. Možeš ga koristiti s Nextcloudom, Outlookom, Google kalendarom, Meetupom i drugim sustavima kalendara koji koriste ICS standard.

English Esperanto(53%) French/Français(84%) German/Deutsch Hrvatski/Croatian Indonesian/Bahasa Indonesia(78%) Italiano/Italian Norwegian Bokmål/Norsk bokmål(84%) Polski/Polish(52%) Spanish/Español Türkçe/Turkish 中文/Chinese(76%) Prevedi

Za sjedinjavanje kalendara, ovdje upiši URL-ove ICS kalendara:


Za ugrađivanje kalendara koristi ovaj kod na tvojoj web stranici:


          Dolje možeš vidjeti rezultirajući kalendar.
          

Kalendar možeš dodatno prilagoditi.

Naslov

Za mijenjanje naslova ovdje upiši ime kalendara:

Početni datum

Za mijenjanje početnog datuma kalendara:

Prvi sat

Za mijenjanje prvog sata u prikazu kalendara:

Zadnji sat

Za mijenjanje zadnjeg sata u prikazu kalendara:

Intervali

Za mijenjanje intervala u prikazu dana i tjedna:

Prikaz sata

Možeš birati između 24-satnog i 12-satnog sata. Potoji više opcija. Pogledaj specifikaciju.

Jezik

Ovdje postavi jezik kalendara.

Prevedi

Dizajn

Ovdje odaberi dizajn kalendara.

Poveznice

Događaji mogu imati lokacije i URL-ove. Ako kalendar ugradiš u web stranicu, možeš odabrati gdje će pritisnuta poveznica otvoriti stranicu.

Dani tjedna

Prilagođeni stil pomoću CSS-a

Pomoću CSS-a možeš promijeniti boju kalendara i razna druga svojstva. Tvoj prilagođeni dizajn ima prioritet nad odabranim dizajnom. U sljedećem popisu možeš odabrati unaprijed pripremljene dizajne.

Ako želiš, možeš odrediti vlastita CSS svojstva. Ovo su primjeri CSS klasa za stiliziranje događaja: .event {} .UID-... {} .CATEGORY-... {} .CALENDAR-INDEX-0 {} .CALENDAR-INDEX-... {} .TRANSP-OPAQUE {} .TRANSP-TRANSPARENT {} .CLASS-PRIVATE {} .CLASS-CONFIDENTIAL {} .CLASS-PUBLIC {} .STATUS-TENTATIVE {} .STATUS-CONFIRMED {} .STATUS-CANCELLED {} .PRIORITY-1 {} .PRIORITY-... {} .error {}

Stanje događaja

Promijeni izgled opisa događaja ovisno o stanju:

Animacija pri učitavanju

U nekim slučajevima poslužitelj treba dosta vremena za učitavanje kalendara. U slučaju da poslužitelj koristi besplatni plan na Herokuu, poslužitelj se mora prvi pokrenuti.

Registri kalendara

Standardno se koristi mjesečni prikaz. Međutim, na početku možeš odabrati drugačiji prikaz. Odaberi jedan:

Možda ne želiš prikazati sve kontrole korisnicima. Ovdje odaberi kontrole želi koje želiš prikazati:

Vremenska zona

Vremenska zona se preuzima iz korisničkog preglednika. Ako želiš fiksirati vremensku zonu za kalendar odaberi jednu opciju. Tvoj preglednik koristi sljedeću vremensku zonu: učitavanje …

Hosting specifikacije

Kalendar se može generirati ne samo pomoću URL-a, već i putem JSON ili YAML specifikacije iz datoteke. Gornja prilagodba generira ovu specifikaciju:


          Ovu specifikaciju možeš preuzeti i postaviti je negdje na web. Na taj način i dalje kontroliraš prilagođavanje kalendara nakon dijeljenja poveznice, npr. na GitHub-u u jednom Gistu.
          Nakon što postaviš specifikaciju negdje online možeš stvoriti poveznicu poput ove: